Styrelsen informerar

Hej Föreningsmedlemmar!

Här kommer lite information över styrelsearbetet som pågår i vår förening just nu.

Tvåårsbesiktningen:

Styrelsen har den senaste tiden arbetat med planering inför den kommande tvåårsbesiktningen. Vi inventerar fastigheterna och de gemensamma ytorna och uppmanar våra medlemmar att själva funderar på vad ni vill ta upp vid er besiktning. Vi återkommer i december med vidare information, vi har då ett möte med JM om hur besiktningen kommer gå tillväga.

Hissen Kråkfoten:

Vår hiss är just nu högaktuell då vi har lämnat in en överklagan på beslutet om att vi ska stå för 80% av ägandeskapet och kommunen 20%. Vi anser att uppdelningen är felaktig då vi upplever det som att det är en större del av allmänheten som nyttjar vår hiss än vad kommunen anser. Så fort vi får höra något om vår överklagan så kommer ni få reda på detta

På förekommen anledning: Ett hisstopp förorsakat av en barnvagn gjorde att en reparatör kallades ut och fakturerade vår förening på 1200:-. Styrelsen har nu beslutat att ett hissfel orsakat av medlem skall bekostas av densamma.

Bilparkeringspolicy:

Våra parkeringsplatser är ytterligare ett ämne som diskuteras ofta av medlemmar och som tas upp av styrelsen. Vi har nu kommit till ett beslut att hyra ut de eventuella lediga parkeringsplatser till de som har önskemål om två parkeringsplatser till dess att en medlem ur förstahandskön tillkommer. Detta för att föreningen inte ska behöva stå med kostnader för en tom parkeringplats.

Förråd för uthyrning:

Vi har lediga förråd för uthyrning, är ni intresserade kan ni höra av er till oss för prisuppgift. Vi tar också tacksamt emot förslag om hur vi kan göra med de två tomma förråd som vi har att hyra ut. En tanke är att använda ett av dessa som ett däckhotell för en summa. Skulle ni vara intresserade av detta så får ni gärna skicka ett mail via vårt formulär på hemsidan.

Rökfria trappuppgångar:

I takt med att fler platser blir rökfria har vi i styrelsen som måluppfyllelse att bli en rökfri förening. För detta krävs att samtliga i en trappuppgång kommer överens om detta. Vi har bland annat tittat på Poseidons goda exempel. För att en trappuppgång ska kunna bli rökfri krävs att samtliga medlemmar i den uppgången tackar ja till erbjudandet. Vi kommer därför snart att skicka ut en enkät till er så vi får en indikation på hur ni ställer er till ett rökfritt område.

Avslutningsvis vill vi passa på att uppmana er med att inkomma med förslag eller frågor rörande vår förening, stort som smått!

Allt väl!

Med vänliga hälsningar,